Yapıda Su Sorunu

Yapıda Su Sorunu


Yağışlar ve su

su;canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan ve yapıların üretim sürecinde kullanılan bir maddedir.

1. katı (kar, buz ve buzul)
2. sıvı (yağmur, sel, birikinti suyu, yeraltı suları, göl, nehir ve denizler)
3. gaz (buhar) atmosferde ve malzemenin boşluklarında


Yapılarda su kullanımı

- yapı üretimi (sıva, beton, boya vb)
- ıslak hacimler (pişirme, yıkama vb)
- ısıtma sistemleri
- su depoları
- süs ve yüzme havuzlar vb.

su, yapılar tamamlandıktan sonra insan ve yapıya zarar verebilen bir etken

sorun:
- makro ölçekte su sorunları
- mikro ölçekte su sorunları

yapıyı etkileyen su ve nem;

1. dış ortam

- hava (atmosfer) bölgesi (yağmur, dolu, kar, buz vb)
- hava-zemin (subasman) bölgesi (hava bölgesi etkileri, sıçarama suyu, yüzey suyu vb)
- zemin (sürekli nem) bölgesi (zemin nemi, sızıntı suyu, birikinti suyu vb.)

2. iç ortam

- kullanımdan oluşan su (temiz su, pis su , ısıtma, ortamda oluşan nem vb)
- yapı elemanlarının bünyesinde varolan nem (pratik nem, yapı nemi vb)

Su sorunları

- tasarım aşamasıoluşabilecek su ve nem sorunlarına karşı gerekli tasarım önlemlerinin alınmaması, ayrıntı çözümlerinde su ve neme karşı gerekli yalıtım düzenlemelerinin yapılmaması
- uygulama aşamasıtasarım aşamasında çözümlenen ayrıntıların ve alınan önlemlerin eksik ve hatalı uygulanması veya hiç uygulanmaması
- kullanım aşamasıyapıda hatalı kullanımlar, bakımının ve onarımının yapılmaması.
Su sorunlarının oluşturdugu etkiler
- iç ortam nem dengesinin bozulması- çiçeklenme- taşıyıcı sistemde hasar oluşması- kaplamalarda kabarma ve dağılmalar- akma ve damlamalar- asma tavanlarda ürün niteliklerinin bozulması- korozyon, çürüme, küf ve mantarlar- bakterilerin ve böceklerin üremesi- donanımların çürümesi- ısı yalıtım ürünlerinin bozulması- ısı direncinin azalması- iç ortam hava kirliliği vb..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder